Các sản phẩm khác
Các sản phẩm khác

Ngoài Cao đảng sâm và Đảng sâm tươi, HTX Dược liệu Đức Huy Tây Giang còn cung cấp khác được kết tinh từ tinh túy của núi rừng Tây Giang như : rượu đảng sâm, rượu ba kích, rượu sâm câu, rượu đinh lăng, ...